Isbreklatring

På en isbrevandring er det mulig for de som ønsker mer utfordring å prøve isklatring.  Nivået er tilpasset den enkeltes erfaring og de som trenger får opplæring.

Det er også mulig å arrangere kurs for mindre grupper eller tilpasse program og valg av klatrested etter gruppens kunnskap og erfaring.