Lederutvikling

Trenger bedriften et løft? Ønsker dere nye perspektiver og ny lærdom for å utvikle det praktiske lederskapet i bedriften? I samarbeid med Linda Sund i det norske selskapet Sund Leadership tilbyr vi utviklingsreiser som en intensiv utviklingsprosess utenfor kontoret.

Linda Sund fra Sund Leadership har bodd og arbeidet på Island i en kort periode, og forelsket seg i den islandske naturen, de trofaste Islandshestene og den varme kulturen. Hun ønsker å gi folk nye opplevelser samtidig som det settes fokus på hvem vi er, og hvordan vi forholder oss til hverandre og omgivelsene i møte med nye utfordringer. Hun mener at ved å tilegne seg nye opplevelser utenfor sine faste rammer, eller «kontoret», kan man utvikle sine personlige egenskaper og dermed bedre samarbeidet og prestasjonene på jobb.

I en prosess som inkluderer en reise til Island, settes det fokus på å gi dere nye ferdigheter ved å bruke unike opplevelser og aktiviteter som verktøy. Sund skriver bl.a. «våre tjenester gir resultater i form av høye prestasjoner, godt teamsamarbeid og effektiv kommunikasjon».

Sund Leadership står for det faglige programmet og tilbyr oppfølging både før og etter reisen. Vi sørger for det praktiske og setter opp et program i samarbeid med Linda Sund. 

Mer informasjon om Sund sin lederutvikling kan du få her.