Snøscooterkjøring

Snøscooterkjøring foregår som oftest på isbreene - avhengig av årstid, men mest vanlig er å kjøre på breene Langjökull og Mýrdalsjökull. Hvis forholdene tillater det på vinterstid kan man kjøre nærmere tettstedene.

Snøscooterkjøring gjøres gjerne i kombinasjon med en dagsutflukt og er et fint avbrekk hvor deltakerne får en luftig og spennende utfordring. Det mest vanlige er at to personer deler en snøscooter og bytter på å kjøre, men det er også mulig å kjøre alene (mot tillegg i pris). Hjelm og overall følger med. Den som kjører må fremvise førerkort.