Den gyldne sirkel

Turen byr på flere høydepunkter når vi besøker noen av Islands mest kjente attraksjoner, Þingvellir, Gullfoss og Geysir. Þingvellir er en nasjonalpark hvor verdens eldste Allting ble etablert i 930. Her er det mye historie når vi beveger oss mellom to ulike kontinentplater igjennom sprekken ”Almannagjá” hvor lover og regler ble bestemt for hele landet og folk ble dømt for sine forseelser.
Geysir er et verdenskjent fenomen hvor varmt vann spruter flere meter rett opp i lufta med korte
mellomrom, en magisk opplevelse.
Gullfoss er en av de vakreste og mest besøkte fossene på Island og faller ned i elven Hvítá. Underveis vil man også få innblikk i hvordan islendingene utnytter jordvarmen til både strømproduksjon og dyrking av tomater.

Praktisk informasjon:

Dagstur, ca 8 timer med standard program.
Turen kan tas med buss eller jeep hvor man da også kan besøke isbreen Langjökull 

Mulige aktiviteter underveis:

Snøscooterkjøring, ridning, rafting (vår – høst), Spa, sjøkreps middag før ankomst til hotellet.

Besøk til geotermisk kraftverk